Tradisjonshåndverk

Istandsetting av gamle hus krever håndverkere med kunnskap om gamle byggemetoder, riktig verktøy og gode materialer.

Vårt ønske er at verneverdige hus skal bli godt ivaretatt. Da trengs kunnskap om materialbruk, om byggeteknikk og om hvordan håndverket skal gjøres. Vi arbeider for å stadig bli bedre i våre fag og inspirere andre til å få økt kunnskap om god istandsetting.