Finn tradisjonshåndverkere i Buskerud

Under finner du en liste over medlemmer i nettverket. Vi er håndverkere som på ulikt vis har interesse for og arbeider med istandsetting av gamle og verneverdige bygninger. Ta kontakt direkte med håndverker. Vi anbefaler alle som skal ha utført arbeider å sjekke referanse.