Finn håndverkere til istandsetting av gamle hus

Vi i Tradisjonshåndverkere i Buskerud har kunnskap om gamle hus, tradisjonelle byggeteknikker og antikvarisk restaurering. Alle har  interesse for det gamle håndverket, materialkvalitet og god restaurering. Vi har ulik erfaring og kompetanse, fra vindusrestaurering til utskifting av tømmer, fra kalkpuss til taktekking, fra tørrmuring til tilleggsisolering. Ta kontakt med håndverkerne og spør om spesiell kompetanse.