Om oss

«Tradisjonshåndverkere i Buskerud» er en forening for utøvende håndverkere som jobber, eller ønsker å jobbe, med restaurering av gamle hus.

Foreningen ble stiftet i 2012 og har som formål å:

  • fremme utvikling av tradisjonelle håndverk innen byggfag og relaterte håndverk
  • bidra til kompetanseoverføring mellom håndverkere og følge utviklingen innenfor håndverksfaget
  • være en arena for samarbeid og arbeidsdeling mellom håndverkerne
  • bidra til rekruttering til tradisjonelt håndverk
  • bidra til å gjøre tradisjonshåndverkene kjent blant eiere av fredete og verneverdige bygninger